Güncel

İkamet şartı olmadan 18-31 Ekim zabıta ve itfaiye alımı ilanı! En az 11.500 TL maaşla başvuru şartları açıklandı

İkamet şartı olmadan zabıta ve itfaiye alımı için detaylar açıklandı. Bu anlamda Çanakkale Belediyesi bağlamında
kadın ve erkek adayların müracaat yapabileceği itfaiye eri alımı ilanı yayımlandı. KPSS puanıyla sıralamaya giren adaylar daha sonra sınava alınacaktır. KPSS puan türüne göre ve en az 60 puan almak lazım.

18-31 Ekim zabıta ve itfaiye alımı kadroları

Zabıta Memuru: lisans mezunu 3 personel alınacak

Zabıta Memuru: ön lisans mezunu 2 personel alınacak

İtfaiye Eri: ön lisans mezunu 9 personel alınacak

İtfaiye alımı şartları

 

– Türk Vatandaşı olmak,

– Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

– Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

– Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

– İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

Zabıta ve itfaiye alımı başvuru tarihi 

İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru alımı bağlamında sözlü ve uygulamalı sınav 09/01/2023-10/01/2023 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Zabıta Memuru alımı için, sözlü sınav 09/01/2023 tarihinde saat 09:00’da uygulamalı sınav aynı gün 14:00’da Çanakkale Belediyesi Spor Merkezinde başlayacaktır.

İtfaiye Eri alımı sözlü sınav 10/01/2023 tarihinde saat 09:00 da, uygulamalı sınav aynı gün 14:00’da Çanakkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde gerçekleşecek.

 

 

 

 

Başa dön tuşu