Güncel

Gelir İdaresi Başkanlığı 12.000 TL maaşla binlerce personel alımı ilanı açıklandı! İşte başvuru şartları

Gelir İdaresi Başkanlığı bağlamında bir açıklama yapıldı ve 2022 senesi Gelir uzmanı alımı detayları geldi. Detaylara ilana baktığımız zaman 2500 kurum içi personel alımı yapılacağını görüyoruz.

“12 Haziran 2019 tarihli ve 30799 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7176 sayılı Bazı Kanunlar ile 635 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 1 inci maddesi ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar uyarınca 2500 (iki bin beş yüz) Gelir Uzmanı kadrosu için özel sınav yapılacaktır” ifadeleri yer aldı.

 

Gelir İdaresi Başkanlığı 2500 personel alımı için kimler başvuru yapabilir?

– En az dört yıllık lisans eğitimi veren yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından
mezun olmak gerekiyor

– Başkanlık merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında halen görev yapıyor olmak gerekiyor

– Sınav tarihi itibarıyla Bakanlık ve Başkanlık kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 4/A maddesi kapsamında toplam üç yıl görev yapmış olmak gerekiyor

– Son üç yıl içinde uyarma ve kınama cezası hariç herhangi bir disiplin cezası almamış olmak lazımdır.

Gelir İdaresi Başkanlığı ilanı için başvurular 9 Kasım 2022 tarihine kadar yapılabilecek. Başvuru yapmak isteyenlerin aşağıdaki başvuru formu ile başkanlık merkezinde bulunanlar için Personel Daire Başkanlığı Merkez Atama Müdürlüğüne, kadrosu vergi dairesi başkanlıklarında bulunanlar ve kadrosu defterdarlıklarda bulunanlar için personel müdürlüklerine müracaat etmesi lazımdır.

Başa dön tuşu