Güncel

Cezaevlerine binlerce İKM alımı: İşte CTE infaz koruma memuru gardiyan alımı başvuru şartları açıklandı

Her yıl Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde, 81 ildeki cezaevlerinde çalıştırmak üzere infaz koruma memuru, eski adı ile gardiyan alımı için ilan çıkılmaktadır. Her yıl binlerce alım yapılırken en fazla başvuru bu alımlara yapılıyor. KPSS sınav sonuçlarının önümüzdeki ay açıklanmasını bekliyoruz. Bu anlamda 2023 Mart ayında da ilanların yayınlanması bekleniyor. 

İKM-CTE infaz koruma memuru gardiyan alımı

En az lise mezunlarından yapılması nedeniyle yoğun müracaat olan bu personel alımında son yıllarda yapılan alımlara baktığımız zaman 23 Şubat 2021 ‘de yayınlanan ilanda 4 Bin 918 infaz koruma memuru alımı yapıldı. 1 Temmuz 2019 tarihinde yayınlanan ilanda 6 bin 126 infaz koruma memuru alımı yapılmıştı. İnfaz koruma memurları, il ve ilçelerde tespit edilen cezaevlerinde çalıştırılır. Cezaevlerinin düzeni, mahkumların ıslahı ve cezaevindeki işleri yerine getirirler.

İKM-CTE infaz koruma memuru gardiyan alımı başvuru şartları

 

-Türk Vatandaşı olmak,

– Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,(…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

– Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

– Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

– Ceza infaz kurumunda istihdam edilecek tüm unvanlardaki personel için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

– Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak; Merkezî sınavın (KPSS) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; infaz ve koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak

– Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.

– En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

– Erkeklerde 170 cm. kadınlarda 160 cm. ‘den kısa boylu olmamak,

– Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83’ten fazla, 70-17=53’ten az olmaması gerekmektedir.)

 

 

 

Başa dön tuşu