Güncel

24-31 Ekim Büyükşehir belediyesine 10.500 TL maaşla itfaiye eri ve zabıta alımı başvuru şartları nedir?

Adayların büyük bir merakla beklediği itfaiye eri ve zabıta memuru alımı için detaylar bugün geldi. Bu anlamda Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri ve zabıta memuru alımı yapılacak. Yapılacak alımlarda itfaiye eri amacıyla 20 kadro ayrılırken zabıta memuru kadrosuna 5 kişilik kontenjan verildi. İtfaiye eri kadrosu bağlamında lise mezunu olma koşulu aranırken 2022 KPSS P94 puan türünden 50 ve üzeri alma koşulu bulunuyor.

İtfaiye eri ve zabıta alımı başvuru şartları nedir?

– Türk Vatandaşı olmak,

– Kamu haklarından mahrum olmamak,

– Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

– Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak

– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

– Zabıta memuru ve itfaiye eri alımı için tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması gerekiyor. Boy ve kilo ölçümü belediye tarafından yapılacaktır.

– Sınavın yapıldığı tarih itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak

– İtfaiye Eri kadrosu için sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,

– Tabloda belirtilen sürücü belgelerine sahip olmak

– Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

İtfaiye eri ve zabıta alımı başvurusu adaylardan istenen belgeler

 

Başvuru formu Kurumdan veya Belediyenin www.mugla.bel.tr internet adresinden temin edilecektir.

Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.

– Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe, (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)

– Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumca onaylanmak üzere fotokopisi,

– Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-devlet üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyece tasdik edilebilir),

– Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyece tasdik edilebilir),

– Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyece tasdik edilebilir),

– KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

– Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

– Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

– Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

İtfaiye eri ve zabıta alımı sınav tarihi ve yeri

25.10.2022-27.10.2022 tarihleri arasında mesai bitimine kadar, yukarıda kabul edilen belgeler ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü gerçekleştirmek üzere Orhaniye Mahallesi Fuat Ardıç Caddesi No:3 Menteşe / MUĞLA adresindeki İtfaiye Dairesi Başkanlığı içerisinde yer alan İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlüğüne ait müracaat masasına şahsen müracaat ederek müracaat sürecini tamamlayacaklardır.

İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru alımı amacıyla sözlü ve uygulamalı sınav 21.11.2022 – 25.11.2022 tarihleri arasında Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Orhaniye Mahallesi Fuat Ardıç Caddesi No:3 Menteşe / MUĞLA adresindeki yerleşkesinde yapılacaktır. Sınavlar saat 09.00’da start alacak.

 

Başa dön tuşu