Güncel

20.000 TL maaşla Türksat, KPSS şartsız personel alımı yapacak: İşte kariyer iş ilanları başvuru formu 2022

Ülkemizin çok önemli kurumlarından biri olan Türksat personel alımlarına start vermiş durumda. Türksat bağlamında açıklanan ilanlara İŞKUR üzerinden hemen başvurabilirsiniz. İŞKUR’da ilan bugün şu şekilde yayınlandı ve son müracaat tarihinin 31 Ekim 2022 olduğunu görüyoruz.

Türksat, KPSS şartsız personel alımı başvuru şartları

– Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak lazımdır.

– Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak zorunlu

– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak gerekir

– Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

– Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu almış olmak lazımdır.

– Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması gerekir

Türksat, KPSS şartsız alım yapılan kadrolar 

 

BT Veri Madenciliği Veri Analizi Uzmanı
BT Uygulama Güvenlik Analiz Uzmanı
BT Test Uzmanı
BT Program Yöneticisi
BT Sızma Testi Uzmanı
BT İşletim Sistemi Uzmanı
BT Güvenlik Operasyon Uzmanı
BT Güvenlik Sistem Yöneticisi
BT Güvenlik Mimarı
BT Grafik Tasarım Uzmanı
BT Depolama Sistem Uzmanı
BT Analiz Uzmanı
BT Altyapı ve Sistem Mimarı

BT Yazılım Geliştirme Uzmanı
BT Büyük Veri Uzmanı
BT Proje Yöneticisi
BT Network Uzmanı
BT Linux – Unix Uzmanı
BT Çözüm Mimarı
Ürün Yönetim Uzmanı
Yönetim Sistemleri Uzmanı
Satın Alma Uzmanı
Sözleşme Yönetimi Uzmanı
Regülasyon Uzmanı
KH Kablo Sistemleri Malzeme Uzmanı
Muhasebe Uzmanı
KH Kablo Sistemleri Altyapı Uzmanı
İş Geliştirme Uzmanı
İnsan Kaynakları Uzmanı
İnşaat ve Proje Uzmanı
BT Zararlı Yazılım Analiz Uzmanı
Bütçe ve Raporlama Uzmanı
Finans Uzmanı
BT Yazılım Mimarı
BT Veri Tabanı Uzmanı

 

Başa dön tuşu