Güncel

17-31 Ekim Vakıf, Ziraat ve İş Bankası binlerce KPSS şartsız memur alıyor! En az 13.000 TL maaş

Vakıfbank, Ziraat Bankası ve İş Bankası dev bir adım atarak binlerce KPSS şartsız memur alımı yapacağını açıkladı. Toplam olarak 3.200 memur alımı yapılacak.

Vakıfbank, Ziraat Bankası ve İş Bankası memur alımı şartları 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak lazım

Kamu hizmetinden yasaklı bulunmamaları gerekiyor

Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır
hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen
suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma,
dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç
kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını
açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı
hükümlü bulunmamaları lazım

Bankacılık Kanunu’na göre bankalarda çalışmasının yasaklanmamış olması lazım

Bedensel ve ruhsal sağlık durumlarının, yurdun her yöresinde, her iklim koşulunda görev
yapmaya elverişli olması gerekiyor

Erkek adayların fiili askerlik görevini yapmış veya erteletmiş olmaları ya da yetkili makamlarca
onaylanmış özel durumları nedeniyle askerlik hizmetinden muaf tutulmaları (Yazılı sınav gününe
kadar askerlik hizmetini tamamlayacak olan adaylar ile bedelli askerlik başvurusunda bulunmuş ve
celp dönem tarihi kesinleşmiş adayların başvuruları kabul edilebilecektir.)

Ziraat Bankası ilanları;

1500 gişe memuru alımı yapılıyor

30 Müfettiş Yardımcısı alımı yapılıyor

120 uzman yardımcısı alımı yapılıyor

100 uzman yardımcısı alımı yapılıyor

300 gişe memuru alımı yapılıyor

 

Başa dön tuşu